ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัด ปลายภาค ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.51 KB 177300
แบบทดสอบคอมฯ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 146554
แบบฝึกหัด Photoshop ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.91 KB 153846
คู้มือ Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 146637
คู่มือการทำ Google Class Room Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 146578
คู่มือการทำ Google Site Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.12 MB 147102
ใบลาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 146573