ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัด ปลายภาค ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.51 KB 38721
แบบทดสอบคอมฯ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 24615
แบบฝึกหัด Photoshop ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.91 KB 28142
คู้มือ Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 24700
คู่มือการทำ Google Class Room Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 24640
คู่มือการทำ Google Site Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.12 MB 24831
ใบลาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 24634