ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฝึกหัด ปลายภาค ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 157.51 KB 348060
แบบทดสอบคอมฯ ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.38 KB 310276
แบบฝึกหัด Photoshop ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.91 KB 318613
คู้มือ Google Drive Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.4 KB 310283
คู่มือการทำ Google Class Room Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 310301
คู่มือการทำ Google Site Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.12 MB 310766
ใบลาโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 310287